పర్యావరణం

కార్పొరేట్ పర్యావరణం

Corporate environment (3)

జనరల్ మేనేజర్ కార్యాలయం

Corporate environment (4)

సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ కార్నర్

Corporate environment (2)

కంపెనీ సమావేశ గది

Staff activity room

సిబ్బంది కార్యాచరణ గది

వర్చువల్ ఉత్పత్తి

Virtual Production (2)

పూర్తి ఆటోమేటిక్ లేజర్ వెల్డింగ్ పరికరాలు

Virtual Production (3)

పూర్తి ఆటోమేటిక్ లేజర్ వెల్డింగ్ పరికరాలు

Virtual Production (4)

పూర్తి ఆటోమేటిక్ లేజర్ కటింగ్ పరికరాలు

Virtual Production (1)

ఖాళీ జోన్

క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూ

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)